Hem

       Vi projekterar, bygger

       och underhåller mobil

       inomhuskommunikation

02.


Design

 


04.


SupportNågra ord om oss på 

RF Coverage AB


Vi projekterar, bygger och underhåller mobil inomhuskommunikation!


Med andra ord ser vi till att du som person eller en maskin som behöver uppkoppling får det - oavsett om det är i en tunnel, fastighet eller annan plats som "saknar täckning".


Vi arbetar bl.a. med standarder som GPS, GSM, EDGE, UMTS (3G), TETRA/RAKEL, GSM-R, LTE (4G) och komradio.


Vår kompetens inom PIM - som idag är ett kraftigt ökat problem - är mycket hög. Från mätning, analysering och rapportering.Kontakta oss gärna!

 
 
 
 

”Tal, data och positionering inomhus!"